menu
  deel deze informatie
 

De Nieuwe GGZ zet in op kwaliteit

"Het huidige zorgaanbod sluit niet aan bij de behoeften van mensen met psychische klachten. De geestelijke gezondheidszorg is te veel bezig met symptoombestrijding en te weinig met de zelfredzaamheid van de cliënt." zo stelt De Nieuwe GGZ. Deze nieuwe beweging lanceerde zichzelf afgelopen week met een pamflet en roept alle mensen die betrokken zijn bij de GGZ op om met elkaar in discussie te gaan, ideeën te verzamelen en visie te ontwikkelen om de GGZ toekomstbestendig te maken.

Op 21 oktober is het pamflet “De Nieuwe GGZ” gelanceerd. Dit is een initiatief van hoogleraren van de Universiteit van Maastricht, Jim van Os en Philippe Deslespaul, senior wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut, Wilma Boevink en e-hulp deskundigen Michael Milo en Frank Schalken. De initiatiefnemers stellen dat de GGZ op termijn niet duurzaam is. Hoewel de GGZ afgelopen decennia veel aan kwaliteit gewonnen heeft en de transparantie van de geleverde zorg sterk gestegen is, is het streven naar kwaliteitsverbetering volgens hen ten koste gegaan van de behoeften en context van het individu. Zij stellen een aantal oplossingsrichtingen voor. Het pamflet is mede ondertekend door bestuurders van de RIBW Alliantie. Het pamflet is te lezen op de website van De Nieuwe GGZ. Ook is er een Facebookpagina en een LinkedIn groep om verder te discussiëren.