menu
  deel deze informatie
 

Cliënten geven hoog rapportcijfer aan RIBW Brabant

Een 7,8: dat geven cliënten aan de begeleiding van RIBW Brabant! Dit bleek uit de enquête onder cliënten die in december 2016 is uitgevoerd. Dit zogeheten cliënttevredenheidsonderzoek is volledig anoniem en bestaat, naast het algemene rapportcijfer, uit een aantal vragen over de begeleiding die zij ontvangen. Maar het blijft niet bij cijfers verzamelen: “Zaken die beter kunnen, worden opgepakt door de teams.”
Het tevredenheidsonderzoek kende dit keer een nieuwe opzet. “De enquête was een stuk korter, namelijk 13 vragen”, vertelt Bart van Mierlo, beleidsmedewerker bij RIBW Brabant. “Twee jaar geleden – het onderzoek vindt elke twee jaar plaats – waren dat er nog maar liefst 73. Bovendien sloten die vragen lang niet altijd aan op onze branche en herstelvisie. Maar sinds de invoering van de Wmo hebben we veel meer vrijheid om zelf de enquêtevragen op te stellen. Dat hebben we gedaan in samenwerking met cliëntenraad, begeleiders en ervaringsdeskundigen.”

1 tot 10
Cliënten kregen dus een korte vragenlijst met herkenbare, concrete vragen. Op verschillende stellingen konden cliënten aangeven in hoeverre zij het hiermee eens of oneens waren. Zoals de tevredenheid over zaken als de deskundigheid van begeleiding, de bereikbaarheid van begeleiding en het nakomen van afspraken. Er werd ook naar een totaalcijfer gevraagd over de begeleiding in het algemeen. Het gemiddelde van die vraag kwam uit op een score van 7,8. “Dat is even hoog als twee jaar geleden en daar mogen we best trots op zijn, want onze branche zat en zit in een turbulente periode met veel veranderingen.”

Een paar opvallende zaken
•Cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleiding. Hier krijgt RIBW Brabant een heel hoge score voor (8.07). Daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee.
•Er is veel waardering voor de deskundige begeleiding die cliënten van ons krijgen en de moeite die we doen om de begeleiding aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de cliënt. 
•Cliënten zijn tevreden over de keuze om familie en andere naasten te betrekken bij de begeleiding.

Scores per team
In totaal deden 335 cliënten mee, wat gelijk staat aan ongeveer 29% van alle cliënten. “Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Met dit aantal deelnemers is het onderzoek representatief”, aldus Bart. De scores van alle vragen zijn per team gerangschikt. Zo ziet elk team welke score ze hebben bij een vraag én wat de score is van andere teams op diezelfde vraag. “Ieder team ziet zo waar het goed in is en waar nog winst behaald kan worden.”

Leren van elkaar
En nu? Het onderzoek verdwijnt niet in de la, maar krijgt een concreet vervolg: elk team formuleert voor zichzelf een punt waarop ze trots zijn én een punt waarop ze het beter willen gaan doen, inclusief de concrete acties die daarvoor nodig zijn. Bart: “In mei komen alle teams weer bij elkaar. Ze horen elkaars punten en acties en nemen deze informatie mee om de dagelijkse begeleiding verder te verbeteren.”