menu
  deel deze informatie
 

Het Kiemuur: vraagbaak in de wijk voor iedereen

RIBW Brabant heeft een nieuw initiatief gestart in diverse wijkcentra en buurthuizen: Het Kiemuur. Dit is een vrij toegankelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek, waar niet alleen onze eigen cliënten, maar alle wijkbewoners gemakkelijk binnen kunnen stappen voor ondersteuning, advies of een luisterend oor. De medewerkers van het Kiemuur weten waar ze het over hebben, vanwege hun eigen ervaring met lichamelijke of psychische klachten en/of verslaving.

Cliënten van zorginstellingen, familie, vrienden, buren en vrijwilligers: bij het Kiemuur is iedereen welkom die vragen heeft over zaken als ondersteuning bij wonen, daginvulling, werk, sociale relaties en psychische gezondheid. Zo gaan we als RIBW Brabant de verbinding aan met de buurt en werken we samen met andere wijk- en zorgorganisaties. 

Stigma doorbreken
"Ik merk dat we veel kunnen betekenen als steunpunt in de wijk door mensen met elkaar in contact te brengen”, licht Paola van den Noordt toe, ervaringsdeskundig medewerker senior bij RIBW Brabant. “Door in de wijk aanwezig te zijn en in gesprek te gaan met mensen zetten we ons ook in om stigma en vooroordelen over onder andere psychiatrie of verslaving te doorbreken.” 

Omgaan met kwetsbaarheid
De ervaringsdeskundigen van het Kiemuur kunnen voor een grotere groep kwetsbare mensen een steunpunt zijn. Voor buurtbewoners bijvoorbeeld, die (nog) geen professionele begeleiding ontvangen maar wel behoefte daaraan hebben. Ook voor cliënten waarvan de zorg is afgebouwd maar die nog extra sociale ondersteuning kunnen gebruiken, kan het Kiemuur een belangrijke steunpilaar zijn. “Als verpleegkundige leg ik vaak huisbezoeken af en bekijk wat de hulpvraag van een bewoner is”, zegt Resi van Eindhoven, werkzaam bij het Maatschappelijk SteunSysteem (MSS) vanuit Novadic-Kentron. “Wanneer iemand aangeeft graag contact te willen met gelijkgestemden dan verwijs ik ze door naar het Kiemuur. Ik werk veel met mensen die kwetsbaar zijn voor verslaving. Zij moeten met deze kwetsbaarheid leren omgaan in hun eígen omgeving, in plaats van binnen de beschermde omgeving van een zorgorganisatie.”

Inspiratie
Die gelijkgestemdheid moet wat haar betreft dan gebaseerd zijn op het contact met mensen die ook bezig zijn met herstel en ontwikkeling. “Het Kiemuur is een laagdrempelige en veilige plek voor cliënten om hun netwerk weer op te bouwen, maar werkt ook inspirerend. De mensen van het Kiemuur helpen cliënten - wanneer ze er klaar voor zijn – om na te denken over hun persoonlijke groeimogelijkheden.”

Het Kiemuur vindt meermalen per week plaats in wijkcentra of buurthuis in Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Moergestel. Kijk voor de adressen en openingstijden op www.hetkiemuur.nl, e-mail: info@hetkiemuur.nl en tel. 06-15904492