menu
blogs > Puck

Een steentje bijdragen aan het beeld dat jongeren van psychiatrie hebben

18 MEI 2016

Ik mocht laatst twee voorlichtingen geven op de Walewyc Mavo in Waalwijk. 
Het idee om een voorlichting te geven ontstond op de vrijwilligersdag NLdoet.  Leerlingen van de Walewyc kwamen helpen met het schilderen van de gangen van de locatie waar ik woon en zo kwamen we in contact. De jongeren kwamen er zo achter dat ik via RIBW Brabant begeleid woon op de Margrietstraat, maar dat ik er vrij normaal uit zag. Samen met een begeleider heb ik de lerares benaderd van de helpende leerlingen om een voorlichting te geven over psychiatrie.

Vanuit mijn werk voor ‘Samen sterk voor stigma’ vind ik het belangrijk dat mensen een goed beeld krijgen van psychiatrie. Vanuit hier wilde ik de klas graag zelf voorlichting geven over mijn verhaal, stigma en een stuk openheid over psychiatrie. Mogelijk draagt dit een beetje bij aan minder stigma en meer verbondenheid in de toekomst.    

14 April was mijn eerste gastles. In de gastles zou mijn eigen verhaal naar voren komen en zou begeleiding van RIBW Brabant een stuk vertellen over het werk. Daarnaast hadden we leuke opdrachten om de leerlingen te laten ervaren hoe het is om beperkt te zijn.  Met zenuwen in mijn lijf van hier tot ginder stond ik samen met begeleiding toch maar even voor een klas van 30 leerlingen. We hadden 100 minuten de tijd. In het begin was het wel wat lastig om de klas op gang te krijgen. Gelukkig hadden we een interactieve les gemaakt zodat leerlingen betrokken werden. Toen gingen ze vragen stellen!

Het was erg spannend om mijn eigen verhaal te vertellen. Daarnaast had ik een persoonlijke overwinning omdat de littekens die ik op mijn armen heb zichtbaar waren. Hierdoor was ik trots op mezelf! Alle leerlingen waren geboeid aan het luisteren en stelde goede vragen. Het waren hele verschillende vragen. Van hoe mijn omgeving er mee om ging tot hoe het was om stemmen te horen. Nadat mijn verhaal klaar was en de vragen beantwoord waren was het tijd voor de begeleiding. Deze vertelde over haar studie, ervaringen, en wat ze doet binnen het RIBW. Dit zodat de jongeren ook informatie kregen over beroepskeuze.

Beide groepen waren in mijn ogen een groot succes! De leerlingen waren betrokken en geïnteresseerd. Ik vond het mooi om te ervaren dat er zoveel ruimte is om dit toch wel beladen onderwerp te bespreken en ik een steentje heb bij kunnen dragen aan het beeld wat deze leerlingen er nu van hebben. Daarnaast vond ik het samenwerken met begeleiding op deze dag erg leuk omdat je op elkaar inspeelt en je ineens een andere rol hebt als begeleiding en cliënt. Ik hoop daarom dat ik nog veel van deze lessen mag geven!

Bloggers
+
+
+
+
Myra
+
Vice-voorzitter van de Cliëntenraad
+
+