menu
  deel deze informatie
 

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van RIBW Brabant is samen met RIBW Brabant verantwoordelijk voor deze website. De Cliëntenraad bestaat uit… inderdaad, cliënten. Mensen die stuk voor stuk weten wat het is om te maken te hebben met psychische uitdagingen. De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat het proces van ziekte en herstel meer zichtbaar wordt. Waarom? Om zo duidelijk te maken dat er altijd een weg naar voren is: voor nieuwe en bestaande cliënten én hun naaste omgeving. Op deze website vind je ook nieuwsberichten vanuit de raad, klik hier om die rechtstreeks te kunnen lezen.

Onze Cliëntenraad bestaat uit:

Leo van Tilborg (voorzitter)
Myra Lups (vicevoorzitter)
Maria van Groenendaal
Dinette Machielsen
Maria van Dijk
Herman Hemmer
Igor van Eijndhoven
Claudia de Bruijn

Achtergrond: wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft deze website samen met RIBW Brabant ontwikkeld en draagt actief bij aan de inhoud hiervan. Hierdoor hebben we de ervaring van cliënten met de kennis van medewerkers kunnen samenvoegen. Leden van de Cliëntenraad dragen regelmatig bij aan de website met blogs met hun ervaringen en nieuwsberichten. Verschillende verhalen maar allemaal met hetzelfde thema. We hopen dat deze website een bijdrage levert aan herkenning en erkenning: voor de positie van cliënten en hun naasten. 

Het hoofddoel van de Cliëntenraad is het verwoorden van de meningen van cliënten naar de organisatie. De leden van de Cliëntenraad mogen zich uitspreken over het beleid van RIBW Brabant. Het bestuur vraagt hun ook om advies over specifieke onderwerpen. Daarnaast kan de Cliëntenraad zelf onderwerpen aandragen voor bespreking met het bestuur.

Voorzitter Leo: “Ik ben bij de Cliëntenraad gegaan omdat ik graag iets wilde betekenen, wezenlijk een verschil wilde maken voor cliënten van RIBW Brabant. Als lid van de Cliëntenraad zit je dicht bij het vuur en kan ik mezelf dus écht inzetten voor anderen. Dat doet mij persoonlijk goed en draagt ook weer bij aan mijn herstel.”

De Cliëntenraad ontwikkelt allerlei waardevolle initiatieven waar cliënten baat bij hebben. Geef je mening door aan ons! Alle ideeën, adviezen, suggesties kun je rechtstreeks mailen naar de Cliëntenraad: clientenraad@ribwbrabant.nl

Contact opnemen over vertrouwenskwesties?

De Cliëntenraad heeft niet de mogelijkheid om praktische problemen op te lossen voor cliënten. Daarvoor kun je als cliënt of naaste contact opnemen met de volgende vertegenwoordigers:

  • Ben je cliënt en heb je een conflict met onze organisatie? Voor informatie, begeleiding en/of bemiddeling kun je contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon cliënten.
  • Heb je als naastbetrokkene vragen of zorgen waarmee je niet terecht kan bij de begeleiding? Je kunt voor steun en advies terecht bij de contactpersoon van Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.
  • Voor een probleem of klacht waar je niet met de begeleiding uit komt, kun je contact opnemen met de klachtencommissie.
  • Heb je als cliënt bij een voorval (im)materiële, fysieke of emotionele schade opgelopen, en wil je zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen? Meld het als incident.