menu
  deel deze informatie
 

Cliënten geven hoog rapportcijfer aan RIBW Brabant

Een cijfer om trots op te zijn. Uit Een 8,0: dat geven cliënten aan de begeleiding van RIBW Brabant! Dit bleek uit het tevredenheidsonderzoek onder cliënten dat in december 2018 is uitgevoerd. Maar liefst 290 cliënten vulden de vragenlijst in. Iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek: enorm bedankt!

Meer dan een rapportcijfer

Het cliënttevredenheidsonderzoek laat zien hoe tevreden cliënten gemiddeld zijn met de begeleiding. “Het cliënttevredenheidsonderzoek is meer dan een manier om te kijken of we het volgens de cliënten goed doen. Het is vooral een eerste stap richting het verbeteren van de begeleiding”, antwoord Max Meulendijks, beleidsmedewerker bij RIBW Brabant. “Uiteraard zijn we benieuwd naar hoe we het als zorgverlener doen, maar de grootste meerwaarde van het onderzoek zit in wát je met de uitkomsten van het onderzoek doet. Het onderzoek geeft ons een kijk op waar het goed gaat, en dus ook waar het nog beter kan, of beter moet”, vervolgt Max.
En dat is ook wat gebeurt. Teams krijgen de opdracht om minimaal één positief en minimaal één verbeterpunt te bedenken. Vervolgens gaan zij aan de slag met dit verbeterpunt. In mei komen de teams bij elkaar en delen ze met elkaar op welke manier zij gaan proberen de begeleiding te verbeteren. Een jaar later wordt de cliënttevredenheid weer gemeten. Zo dient het cliënttevredenheidsonderzoek ook als middel om te kijken of de begeleiding op die punten ook verbeterd is. 

Positief over praktische vragenlijst

Er komt heel wat kijken bij een cliënttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek is zoals altijd anoniem. Dit betekent dat RIBW Brabant niet zelf het onderzoek uit mag voeren, maar dat een gespecialiseerd onderzoeksbureau dit doet. Zij versturen alle vragenlijsten, nemen de ingevulde vragenlijsten in ontvangst en stellen het rapport op. Ook zorgen zij ervoor dat resultaten niet herleidbaar zijn naar cliënten. Elk team krijgt pas zijn eigen resultaten en teamrapportage wanneer er méér dan 10 cliënten de vragenlijst hebben ingevuld en opgestuurd. Zijn er minder dan 10 cliënten die mee hebben gedaan, dan krijgt het team geen onderzoeksresultaten.
De vragenlijst bestond uit 13 vragen. De vragenlijst begon net zoals twee jaar geleden met elf stellingen over de ontvangen begeleiding. Na deze elf stellingen werd gevraagd naar een rapportcijfer voor RIBW Brabant en was er een open vraag waar cliënten tips of opmerkingen konden invullen. “Zowel cliënten als het onderzoeksbureau waren positief  over de korte, praktische vragenlijst. Door dezelfde vragenlijst te gebruiken als twee jaar geleden werd het ook mogelijk om de resultaten te vergelijken met de resultaten van het voorgaande cliënttevredenheidsonderzoek”, vertelt Max. 

Resultaten

Het algemene rapportcijfer wat de cliënten in 2016 gaven was een 7.8. In dat opzicht is de tevredenheid dus gestegen. “Daar mogen we best trots op zijn, want de zorgsector zit in een turbulente periode met veel veranderingen”. Een paar opvallende punten uit het onderzoek zijn: 
• Cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleiding (cijfer: 8,4). 
• De begeleiding luistert aandachtig naar de cliënt (cijfer: 8,3)
• Cliënten vinden dat zij de keuze krijgen om familie en andere naasten te betrekken (cijfer: 8,3)
• 7% van de cliënten geeft aan graag meer begeleidingstijd te willen
• 7% van de cliënten geeft aan graag minder wisselingen te zien in de begeleiding

Al met al: mooie en waardevolle resultaten waar de teams hard mee aan de slag zijn gaan. Nogmaals iedereen die heeft meegedaan: enorm bedankt!