menu
  deel deze informatie
 

“Samen sporten hielp mij een depressie te overwinnen”

Psychische problemen kunnen hun weerslag hebben op de lichamelijke gezondheid en vice versa. Met ondersteuning van begeleidingsmedewerker Bastiaan lukte het Stefan om in beweging te komen en beter om te gaan met zijn kwetsbaarheden.

Hoe minder je doet, hoe zwaarder het je valt

Stefan (30): “Toen ik niet lekker in mijn vel zat motiveerde mijn begeleider Bastiaan mij om een sportpasje aan te vragen en samen te gaan trainen. Ik woonde vanwege een zware depressie een tijd begeleid via team Noord van RIBW Brabant en had last van psychoses. Ik lag alleen maar op mijn bed, het enige wat ik deed was gamen of films kijken. Dat maakte mijn stemming alleen maar somberder. Hoe minder je doet, hoe zwaarder alles je valt.”

Je batterij weer opladen

Begeleidingsmedewerker Bastiaan (27) heeft sport als aandachtsgebied binnen zijn team: “Ik hoor vaak van mensen dat ze te moe zijn te sporten, maar ik probeer ze uit te leggen dat het juist dán loont. Als je het een paar keer volhoudt, laad je je batterij op en word je energieker.” Bastiaan gaat twee dagdelen per week met een groep van ongeveer tien cliënten naar de lokale sportschool om te trainen: ‘’Ik doe er alles aan om de drempel zo laag mogelijk te maken en samen plezier te maken in de sportschool. Als ze het leuk vinden om te sporten en het volhouden, komen de resultaten vanzelf. Ik kijk mee met iedereen zijn mogelijkheden en eigen tempo en ga mensen die daar geen behoefte aan hebben niet pushen. Zo voelen mensen zelf wat voor een uitlaatklep het sporten kan zijn na een stressvolle dag. En de deelnemers helpen elkaar ook onderling, waardoor het echt gezellig is.”

Trainen met begeleiding

Toen hij begon met sporten had Stefan nog wat terugvalletjes, maar dit werden er steeds minder. “Met hulp van Bastiaan heb ik steeds de kleine stap genomen om toch weer te gaan. Maar al die kleine stapjes bij elkaar zijn samen wel een hele grote geworden. Mede dankzij het trainen leerde ik volhouden, structuur opbouwen, mijn eetpatroon aanpassen en beter met mijn problemen omgaan. Nu ben ik weer zelfstandig gaan wonen, met begeleiding aan huis en zet ik mij als vrijwilliger in om anderen te motiveren om samen het sporten op te pakken.”

Anderen helpen

Doordat Stefan graag met anderen omgaat en veel kennis over het sporten opdeed, lukte het hem om met zijn succesverhaal anderen te inspireren. Een keer in de week helpt hij mee met de begeleiding van het trainen met de groep. Ook helpt hij sinds kort één-op-één iemand om zich over de psychologische drempel van het sporten heen zetten.

Psychische problemen kunnen hun weerslag hebben op de lichamelijke gezondheid van een cliënt en vice versa. Bij RIBW Brabant is de begeleiding gericht op alle leefgebieden. Wanneer de lichamelijke gezondheid een belemmering vormt in het herstel van de cliënt, proberen we dit knelpunt samen aan te pakken. Daarom hebben we verschillende begeleide bewegings- en sportactiviteiten ingepast in ons begeleidingsaanbod.