menu
ABC > Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Voeg toe aan mijn abc
Je bookmark is toegevoegd

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van zorginstellingen. Het verplichte gebruik van een meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Ook RIBW Brabant werkt met een meldcode.

De 5 stappen van de meldcode 

In de meldcode staan de volgende 5 stappen:
Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
De overheid heeft een basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld, die we hebben gebruikt bij het ontwikkelen van onze meldcodeprotocol.

Meldcode is geen meldplicht

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional een vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast.
Beroepsgeheim versus meldcode
Hulpverleners die hulp, zorg, ondersteuning of een andere vorm van begeleiding bieden, hebben vaak een beroepsgeheim. De cliënt kan zich hierdoor vrij voelen om alles te vertellen. Maar het kan in het belang zijn van de cliënt als een hulpverlener vertrouwelijke gegevens uitwisselt met anderen. 

Daarom is er een meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals met een beroepsgeheim mogen (vermoedens van) huiselijk geweld onder bepaalde voorwaarden melden bij Veilig Thuis. Zo moet er sprake zijn van ernstig gevaar of ernstige dreiging voor de cliënt of zijn omgeving. 

Toezicht op meldcodes

Inspecties controleren of organisaties en zelfstandigen een meldcode hebben. Dit gebeurt in onze sector door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zie ook
Sluit
Mijn ABC
Verzamel de onderwerpen waar jij wat aan hebt door op de ster te klikken.
Open mijn ABC
Vind je niet wat je zoekt? Zeg ons wat je mist!
Meld aanvullingen