menu
  deel deze informatie
 

Hoog rapportcijfer en meningen van cliënten omzetten in verbeteringen

Een 7,8: dat geven cliënten aan de begeleiding van RIBW Brabant! In februari meldden we dit al trots. Naast dit rapportcijfer hebben 335 cliënten hun mening gegeven over twaalf thema’s, waaronder het thema ‘bereikbaarheid van begeleiding’ en ‘familie en naasten’. 
De mooie scores zijn slechts de eerste stap. Elk team heeft minimaal één punt geformuleerd waar zij trots op zijn en één punt waarop ze het beter willen gaan doen, inclusief concrete acties. Daar zijn alle teams mee aan de slag gegaan. Hieronder lees je twee voorbeelden uit team Reeshof en team Sprang Capelle.

Duidelijke afspraken leiden tot hoge score bij thema 'bereikbaarheid'

Team Reeshof scoort erg hoog op het thema ‘bereikbaarheid’: een 9.33 op een schaal van 10. Reden voor deze hoge score is dat er duidelijke afspraken bestaan tussen cliënten en medewerkers over de bereikbaarheid en dat er bijna altijd iemand uit het begeleidingsgroepje bereikbaar is. Andere teams hebben bereikbaarheid juist als verbeterpunt geformuleerd. Team Sprang Capelle gaat bijvoorbeeld werken met terugbelnotities en een automatische sms als iemand op dat moment zijn telefoon niet kan opnemen. Ook laten verschillende teams zich informeren door team Reeshof over hun aanpak over bereikbaarheid. Op deze manier leren teams van elkaar.

Cliënten waarderen eigen regie

Team Sprang Capelle scoort erg goed op het thema ‘familie en naasten’. Aan de cliënt wordt altijd gevraagd wat zijn of haar wensen zijn over het betrekken van naasten en familie bij de begeleiding. Cliënten hebben zo de regie in welke mate familie en naasten betrokken worden. Dat verklaart de goede score.  Ook is er in het team een medewerker die het vaste aanspreekpunt is in het contact met naasten en familie. Dat is voor familie en naasten erg handig omdat zij altijd weten bij wie ze terecht kunnen. 

Alle deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek: nogmaals ontzettend bedankt! Met alle antwoorden en suggesties kunnen we onze zorgverlening blijven verbeteren. We hopen dat iedereen de volgende keer weer mee doet. Het eerste artikel over de enquête lees je hier.