menu
ABC > Behandelprogramma

Behandelprogramma

Voeg toe aan mijn abc
Je bookmark is toegevoegd

Op onze interne afdeling Psychologie werken twee senior psychologen en twee psychologen. De senior psychologen houden zich naast behandeling bezig met onder meer trainingen en beleidsstukken. De psychologen richten zich volledig op het behandelen van cliënten. Aan onze afdeling is ook een klinisch psycholoog als regiebehandelaar verbonden. De afdeling werkt vanuit de Willem II-straat maar de psychologen zijn ook regelmatig op de regiokantoren of in de wijk te vinden.

Behandelaanbod

Onze psychologen bieden aan cliënten verschillende behandelmodules aan, dat wil zeggen cursussen en trainingen. Deze zijn allemaal individueel. Een cursus of training bestaat uit een aantal bijeenkomsten en duurt over het algemeen niet langer dan enkele maanden. 

Intake en wachttijden

Wie contact opneemt met de afdeling Psychologie, krijgt over het algemeen binnen twee weken een eerste kennismakingsgesprek. Dit is een vrijblijvend oriëntatiegesprek, zodat een cliënt goed kan afwegen of het klikt en of een behandeltraject bij een psycholoog is wat hij of zij zoekt. Ook wordt gekeken naar welk specifiek behandeltraject het beste aansluit.

Als er gezamenlijk besloten wordt tot behandeling, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst (de wachttijd bedraagt nu 4 tot 6 maanden). Zodra de cliënt kan starten, wordt de intake ingepland [verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk]. Het intakegesprek wordt gedaan door dezelfde psycholoog die het behandeltraject gaat doen. Er is keuzevrijheid mogelijk (voorkeur voor een van de psychologen en/of locatie), maar het kan zijn dat de wachttijd dan langer is.

Persoonlijke doelen

Tijdens de intake wordt alle informatie rondom de cliënt op een rij gezet. Het komt voor dat een cliënt ook al een behandelaar elders heeft. We kunnen voor meer informatie en afstemming contact zoeken met deze behandelaar. Ook begeleiders vanuit het RIBW Brabant en/of andere belangrijke naasten kunnen we vragen om informatie. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt.

Als we het plaatje compleet hebben, worden er individuele doelen opgesteld. Deze zijn gericht op afname van klachten en symptomen en een toename van vaardigheden. Bij het opstellen van deze doelen staat de eigen inbreng van de cliënt centraal (shared decision making).

Tijdens de behandeling

Bij het begin van de behandeling, en ook tussentijds, bekijken we steeds of ons zorgaanbod passend is en blijft. Mocht dat niet zo zijn dan passen we het plan van aanpak aan. Levert dat niet het gewenste resultaat op, dan adviseren we een andere zorgaanbieder buiten onze organisatie. Dit gebeurt altijd in overleg met de regiebehandelaar vanuit RIBW Brabant.

Deze regiebehandelaar heeft ook aan het begin en aan het eind van het traject contact met de cliënt. Daarin bespreekt hij of zij de hulpvragen, hoort hoe het traject is verlopen en of het gewenste resultaat is bereikt.

Afsluiting en vervolg

Als de behandeling in overleg met de cliënt wordt afgesloten, maken we een plan om te zorgen dat de cliënt op de goede koers blijft en geen terugval krijgt. Ook begeleiders en andere belangrijke personen voor de cliënt krijgen dit plan of worden mondeling bijgepraat, altijd met toestemming van de cliënt.

De begeleiders zetten ook na behandeling hun ondersteuning voort: Zij zijn dan het eerste aanspreekpunt van de cliënt. Natuurlijk is het wel altijd mogelijk om weer in contact te komen met de betreffende psycholoog.

Vergoeding

RIBW Brabant heeft met verschillende zorgverzekeraars afspraken over de hoogte van vergoeding en de manier van declareren van de behandeling bij RIBW Brabant. Je kunt voor deze zorg alleen terecht voor behandeling in de zogeheten ‘specialistische GGZ’. Een verwijsbriefje van de huisarts is nodig.

Als eenmaal het verplichte eigen risico voor de gezondheidszorg is betaald (385 euro in 2017), wordt deze zorg verder volledig vergoed. Er zijn dan dus geen extra kosten meer.

Heb je aanvullende vragen, dan kun je altijd terecht bij een psycholoog van RIBW Brabant via behandeling@ribwbrabant.nl

Zie ook
Sluit
Mijn ABC
Verzamel de onderwerpen waar jij wat aan hebt door op de ster te klikken.
Open mijn ABC
Vind je niet wat je zoekt? Zeg ons wat je mist!
Meld aanvullingen